OCT

 • Co to je?

  Spektrální optický koherentní tomograf (OCT). Laicky řečeno jde o oční přístroj, který využívá optického paprsku, jeho odrazu a posunu, jenž je následně zpracován počítačem a převeden pomocí barevné škály do trojrozměrného obrazu vyšetřovaných struktur.Tato vyšetřovací technika nabízí unikátní možnost zobrazení struktury sítnice oka a měření tloušťky vrstvy nervových vláken na principu optické obdoby A-scanu ultrazvuku.Pacienti tak získají jedinečnou možnost neinvazivního vyšetření oka, kdy lékař vidí i hluboké vrstvy oka v trojrozměrném 3D modelu.

 • Co přesně vyšetřujete novým spektrálním očním koherentním tomografem?

  Moderní diagnostické zařízení slouží k přesnému sledování změn na zrakovém nervu i sítnici, zvláště u zeleného zákalu (glaukomu) a věkem podmíněných makulárních degenerací a jejich sledování v čase. Pro porovnání: rozlišovací schopnost ultrazvukového vyšetření je asi 150-300 mikrometrů a spektrálního OCT 3-18 mikrometrů.Velkou výhodou je možnost 3D zobrazení struktur oka.Můžeme tedy provádět řezy "v kostce" - různě s nimi otáčet.

 • Jaké možnosti získává lékař díky novému OCT při vyšetřování oka?

  Vyšetření na spektrálním OCT v čase umožní jednak vyčkat s nasazením lokální léčby zeleného zákalu a také přesně indikovat aplikace léků do sklivce, které zastavují růst nežádoucích novotvořených cév na sítnici. Dovoluje také indikovat chirurgické řešení určitých patologických stavů nitra oka, sledovat efekt léčby. S rozšířeným vybavením přístroje pak můžeme také vyšetřovat přední segment oka. To znamená rohovku - tedy provádět bezkontaktní pachymetrii - změření tloušťky rohovky a bezkontaktní měření šířky komorového úhlu zejména u zeleného zákalu, ale také poúrazových stavů a jejich hodnocení s odstupem času.

 • Jaké výhody přináší nová diagnostická metoda pacientům?

  Vyšetření je nebolestivé, relativně krátké, většinou není potřeba oko rozkapávat, takže pacient může potom odjet domů třeba autem. Výsledek vyšetření je vzápětí, a to v podobě barevného přesného zobrazení všech vyšetřovaných struktur oka. I když je toto zobrazení velmi přesné, diagnóza z tohoto vyšetření se u některých onemocnění sítnice i zrakového nervu musí doplnit dalšími vyšetřeními. Lékař, který spektrální OCT vyhodnotí, pacienta vždy poučí a vysvětlí mu výsledek.

  Protože toto vyšetření využívá optického paprsku a jeho odrazu, je neproveditelné u očí, které mají neprůhledná média - tedy rohovku, čočku nebo sklivec. Toto vyšetření vyžaduje také spolupráci pacienta - klid hlavy a očí při vyšetření.

  • Názor odborníka

   Prim. MUDr. Martin Fučík z oční kliniky Gemini Průhonice

   OCT je u pacientů s glaukomem a sítnicovými chorobami jednou z mála metod, která umožňuje diagnostikovat okem nepozorovatelné tkaňové změny. Výhody metody:

   1. dokáže rozpoznat příznaky onemocnění dříve, než jsme toho schopni pomoci klasických diagnostických postupů
   2. dokáže zhodnotit vývoj tkaňových změn v čase a tím umožnit objektivizaci sledované choroby.
    1. OCT vyšetření patří k nejmodernějším sledovacím zařízením v oftalmologické ambulantní praxi a je dobře, ze se tato metoda šíří mezi naše ambulantní specialisty oboru oftalmologie! Jako glaukomový specialista nechápu, proč toto velmi užitečné a progresivní vyšetření není hrazeno ze zdravotního pojištění. Tento problém však patří na jednání odborných společností s jednotlivými zdravotními pojišťovnami.

     Názory pacientů

     • Celý život se zabývám výpočetní technikou. Dlouhý čas trávený před obrazovkou měl vliv na můj zrak, rozhodl jsem se navštívit očního lékaře a zašel do ordinace MUDr. Brychtové v Radotíně.

      Po vyšetření bylo jasné, že pro další práci budu muset používat brýle, ale co bylo neméně důležité, lékařka mne přesvědčila, abych na preventivní prohlídky chodil pravidelně a bylo tak možno sledovat změny zraku. Takže ordinaci navštěvuji již několik let. V ordinaci jsem průběžně zaznamenával změny vybavení přístrojové techniky, co mne ale nadchlo při poslední návštěvě, bylo vyšetření zraku novým optickým tomografem SOCT Copernicus. Optická koherentní tomografie je moderní, neinvazivní technologie křížového zobrazování částí očního bulbu (v tomto případě sítnice). Podstatou této metody je zaměřování specifického světla na příslušnou vrstvu sítnice. Zpětným složením emitovaných a odražených světelných paprsků dosahuje podle Fourierova fyzikálního principu komplexního zobrazení celé tloušťky sítnice v rozlišení 5 mikrometrů. Vyšetření bylo velmi rychlé a když jsem pak na monitoru měl možnost vidět 3D model svého oka, prohlédnout ho ze všech stran, a lékařka mi popsala jeho části, funkce a změny které se v oku dějí, uvědomil jsem si, jak daleko došly nejnovější moderní vyšetřovací technologie a tomograf už není jen výsadou nejprestižnějších specializovaných klinik. A mělo to ještě jeden, pro mne velký, význam – když jsem „uviděl“ svoje oko, uvědomil jsem si, jaký to je vzácný orgán a daleko více dbám na rady své lékařky.

      Petr Kronowetter, IT specialista
     • Jé,pani doktorko,co to tu máte za jednookou bednu?

      Tenhle velice častý(a v podstatě velmi smutný) pokus o žert, mně, bohužel, velmi pravidelně zchlazuje nadšení z toho, že 21. století konečně dorazilo i k nám do Radotína, konkrétně na oční oddělení. Obecně a nezastřeně to vypovídá o skutečném stavu naší strašidelně zanedbané zdravotní osvěty.

      Není nad praktický příklad:

      Jedinec obecný (pohlaví lhostejného, věk do cca 35-38 jar) na existenci očního lékaře ni nevzdechne, neb matka příroda nastavila vše tak, že když je něco v nepořádku, jedinec obecný si teprve pozdě všimne, "že vlak už jel..."

      ... a Einstein měl "ku podivu pravdu", když tvrdil,že rozhodující vesmírný rozměr je čas.

      Takže jedinec obecný napřed mávne rukou, pak pár let počká, až nečekaně zjistí, že má "KRÁTKÉ RUCE".

      Logickým pokračováním je cesta na oční a nečekaný konflikt: Halasné "Tak s tim něco udělejte - dyž si nejsem schopnej přesně přečíst platovej výměr" versus temné mumlání postiženého ophtalmologa: "tohle jsem měl vidět nejpozdějc před 5ti lety, to se dalo eště něco dělat, teď akorát tak Lurdy a ty VZP neplatí...“ Přesně tuto situaci řeší nová generace OCT - specielně navržená a upravená na preventivní prohlídky a dlouhodobé sledování ( z pohledu očního lékaře) potencionálně rizikových skupin obyvatelstva.

      Spektrální optický koherentní tomograf "řečený OCT", což je optická koherentní tomografie, moderní, neinvazivní technologie křížového zobrazování částí očního bulbu.

      Laicky řečeno: Přístroj vidí tam, kam nic jiného, a doktorovi to podrobně ukáže. Rozdíl ve vypovídací schopnosti dříve používaných metod a touto je zhruba stejný, jako rozdíl mezi slavnou Tatrou 11 a Ferrari f 430.

      Čili samé klady.

      A zápory?

      Protože toto vyšetření využívá optického paprsku a jeho odrazu, je neproveditelné u očí,které mají neprůhledná média - tedy rohovku,čočku nebo sklivec. Toto vyšetření také vyžaduje spolupráci pacienta - klid hlavy a očí při vyšetření.

      A úhrada?

      Přes veškerou snahu našich zástupců se při jednání se zástupci zdravotních pojišťoven nepodařilo sjednat ani částečnou úhradu tohoto vyšetření z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Přesto je poplatek (vzhledem k pořizovací ceně a životnosti přístroje) symbolický. Ale tak už to v ambulantním českém zdravotnictví obvykle chodí.

      Josef Klárek, pracovník v českém zdravotnictví